Wednesday, 30/11/2022 - 03:16|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

Trường THCS Nguyễn Khắc Nhu với cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Những câu chuyện về Bác Hồ luôn mang theo bao tình yêu thương và sự sâu sắc của những bài học làm người chúng em luôn cố gắng học tập và làm theo lời bác.